underside_kundecases_arriva_se_574x254jpg

Case Arriva Halmstad
"Greenbox är äffärsutveckling och personalutveckling - inte bare det ena", säger Christina, som är glad över den positiva utveckling, som Greenbox har tillfört Arriva Halmstad. 

Läs hela casen här.

underside_cases_arriva_se_168x183jpg