underside_produkter_574x254jpg

Case Bollebygd
Vi på Bollebygds kommun är mycket nöjda med investering av Sirius. Vi har inte bara fått sänkta kostnader. Nu kan vi även erbjuda invån­arna ett tryggare samhälle med bättre miljö, säger Arne Nordberg, ansvarig för Sirius på Bollebygds Kommun. 

Läs hela casen här.