FAQ

Sirius i praktiken
Sirius består av en GPS-modul, en G-sensor och en anslutning till fordonets dator. Fordonets informationer transmitteras via GSM till ett webbaserat softwareprogram, som utgör Sirius. Systemet ger information om fordonets position och förarens körning i realtid, så att du exempelvis kan se tomgång, bränsleförbrukning (vid anslutning till CAN-bus/­motordator) och olämpligt körbeteende såsom hårda inbromsningar, skarpa svängar och kraftiga accelerationer. En körindikator visar föraren händelserna i samma stund som de sker och erfarenhetsmässigt är det en bidragande faktor till att märkbart optimera körningen.  

Intelligent ledningsverktyg
Med Sirius får din verksamhet mycket mer än blott ett flottstyrningssystem, ni får ett intelligent ledningsverktyg. Sirius ger dig relevanta informationer och sorterar bort ej nödvändiga data i ett överskådligt och användarvänligt rapporteringssystem. I detta system får du en överblick på körbeteende, bränsleekonomi, rutter och tidsförbrukning.  Insikten är värdefull, eftersom du därmed kan förbättra driftsekonomin, till fördel för verksamheten och för miljön.

Läs flera faq’er här.