underside_om-sirius_projekt_574x254jpg

Projektledning

Den viktigaste uppgiften för en Sirius projektledare är att fokusera på kundens behov och säkra att de uppfylls genom en effektiv implementering. Projektgruppen Sirius hjälper kunderna att styra processen vilket inkluderar konfiguration och installation av de olika Sirius produkterna. Genom rådgivning och stöd kommer kontakten att vara tät mellan kund och projektledare under hela implementeringsprocessen och efter genomförandet. Efter installationen säkrar projektledaren tillsammans med Sirius support teamet genomgång av processen och kvalitetssäkring, innan systemet lämnas över till dig.

Projektledaren ansvarar också för planering och genomförande av undervisning i Siriussystemet, så att du känner dig trygg i att använda det och hämta relevanta rapporter. Projektledaren ser till att lösningen tar hänsyn till dina specifika behov.

Samtidigt hjälper vi dig att identifiera de viktigaste insatsområden i din verksamhet, så att ni kan reducera bränsleförbrukning, minska skador på fordonen och minska slitage på mekaniska delar. Service och rådgivning inkluderas i given prisstruktur.

Fase1-4_Se.png