underside_om-sirius_support_574x254jpg

Support avdelning

Sirius Support avdelning utgörs av kvalificerad teknisk personal. Teamet hanterar alla former av kundärenden och tekniska frågor. I samarbete med projektledaren designar Supportavdelningen skräddarsydda kundlösningar och utför konfiguration av Siriusenheterna. Support avdelningen arbetar kontinuerligt med utveckling av Siriusprodukterna och har ett nära samarbete med den Tekniska avdelningen i förbindelse med planering av installation i fordonen. 

När din flotta är i drift med Sirius, kan du alltid kontakta Supportavdelningen för råd och hjälp med en lösning på eventuella problem.