underside_om-sirius_teknisk2_574x254jpg

Teknisk avdelning

Traffilog Nordics tekniska avdelning administrerar medarbetare, tekniker och tekniska specialister. De certifierade Sirius teknikerna är välutbildade och har specialiserat sig på installation av våra olika produkter.

Teknikerna är experter i att anpassa lösningarna till kundernas behov. Vi upprätthåller en servicedatabas som en del av vår hårdvara garanti på 3 år

Vår tekniska personal erbjuder möjlighet för utbildning av kundernas egna tekniker eller verkstadspersonal, så att de själv kan installera och hantera alla egna service case. Detta ger möjlighet till ett mer självständigt och flexibelt underhåll av sin flotta.