underside_om-sirius_visionen_574x254jpg

Visionen för Sirius

Vår vision med Sirius är att skapa och fasthålla en ledande position inom innovativ avancerad telematik och lokaliseringsbaserade tjänster på europeisk plan. Därutöver önskar vi att skapa nya tillgångar till fordonets telematik och webbaserade tjänster. Vår strategi omfattar ett effektivt samarbete med ett nätverk av specialiserade partners. Ett starkt ledningsteam som täcker många aspekter av ditt projekt med betydande erfarenhet inom projektledning, utveckling och underhåll.

Med utgångspunkt i bara en box och en webapplikation ger Sirius dig flottstyrning, förarprofil, fjärrdiagnostisering och mycket mera. Den webbaserade Sirius- lösningen gör det möjligt för dig att förbättra effektiviteten i din verksamhet, vilket medför ögonblicklig reduktion av din flottas driftskostnader och samtidigt reducera en massa administrativa processer.