underside_produkter_super_574x254jpg

Sirius Super

Sirius Super är Traffilog Nordics mest avancerade flottstyrnings lösning. Du skräddarsyr din egen lösning i samarbete med en Sirius specialist, så den passar din verksamhets specifika behov. Med Sirius Super uppnår du största möjliga bränslebesparing men du får samtidigt ett effektivt verktyg till förebyggande underhåll av verksamhetens fordon.

Systemet gör det möjligt att utläsa data om fordonets mekaniska delar. Du kan exempelvis få information om driftstimmar för kompressor, lågt däcktryck och läckage i bromssystemet. Data bearbetas och presenteras i lättbegriplig grafik, och ger dig ett aktivt verktyg till att förebygga kritiskt slitage. Resultatet är färre byten av reservdelar och mindre tid på verkstaden.

Med Sirius Plus får du kort sagt ett skräddarsytt ledningsverktyg som ger din verksamhet en mer lönsam drift och en grönare profil.

Bra anledningar att välja Sirius Super

• Du får ett aktivt verktyg till förebyggande underhåll så att du undgår skador

• Verksamheten uppnår en bättre driftsekonomi

• Lösningen kan anpassas till verksamhetens fordon oavsett fabrikat och modell